Rabu

Bidang Tugas


BIDANG TUGAS UNIT HEM


Unit RMT & PSS
 1. Menubuhkan jawatankuasa.
 2. Mengadakan mesyuarat AJK
 3. Mengagih tugasan RMT kepada AJK
 4. Mengumpul maklumat dan menentukan murid yang layak mendapat RMT tertakluk kepada peraturan RMT dari masa ke semasa
 5. Memantau perjalanan RMT
 6. Merekod dan membuat laporan.
 7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Kesihatan & Rawatan
 1. Menubuhkan jawatankuasa
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas.
 3. Merangka dan melaksanakan program tahunan
 4. Sentiasa memberikan pertolongan cemas bila diperlukan.
 5. Menghantar murid ke hospital/klinik.
 6. Memeriksa dan membasmi jejentik di sekolah dan laporkan ke PPD
 7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Kebersihan & Keceriaan
 1. Menubuhkan jawantakuasa.
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas.
 3. Mengagihkan kawasan kepada AJK.
 4. Merancang dan melaksanakan program keceriaan secara bersistem.
 5. Mengadakan program jangka pendek dan jangka panjang dan disatukan dalam program 3K (Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan alam sekitar sekolah)
 6. Medokumentasikan segala yang diprogramkan dan dilaksanakan.
 7. Merekod dan membuat laporan.
 8. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Keselamatan & Kecemasan
 1. Menubuhkan jawantakuasa.
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas.
 3. Sentiasa menentu dan mempastikan kawasan sekolah, bangunan dan segala yang ada di sekolah selamat digunakan.
 4. Menyediakan pelan keselamatan kebakaran.
 5. Mengadakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 6. Merekod segala aktiviti dan membuat laporan.
 7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Pendaftaran Murid
 1. Menerima dan membuat pendaftaran murid ke Tahun 1, rekodkan di dalam Buku Pendaftran Murid.
 2. Mendaftar dan merekod pendaftran murid warga asing.
 3. Menentukan kelas bagi murid baru dengan taburan yang seimbang di antara murid lelaki dan murid perempuan bagi sesuatu kelas dan juga seimbang jumlah murid diantara kelas.
 4. Mengeluarkan surat siaran pengesahan pendaftarn, surat pemberitahuan melapor diri murid Tahun 1 bagi tahun hadapan.
 5. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Perhimpunan & PA System
 1. Menubuhkan jawantakuasa.
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas.
 3. Memastikan perhimpunan mingguan dirancang, disusun dan dijalankan secara sistematik.
 4. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Bimbingan Kaunseling & Motivasi
 1. Menubuhkan jawantakuasa.
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas.
 3. Merangka dan melaksanakan takwim dan program tahunan.
 4. Memberikan motivasi kepada murid
 5. Membimbing dan kaunseling murid berisiko
 6. Merekod segala aktiviti kaunseling dan membuat laporan.
 7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Biasiswa & Bantuan
 1. Menubuhkan jawantakuasa.
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas.
 3. Menawarkan borang kepada murid yang layak
 4. Menyemal segala borang permohonan.
 5. Memajukan segala permohonan yang telah disemak kepada pihak berkenaan.
 6. Memantau segala bantuan atau biasiswa yang diterima oleh murid
 7. Merekod segala butiran dan simpan di dalam fail sekolah.
 8. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Pengawas
 1. Memilih pengawas baru dengan instrumen yang tegar dan di dokumentasikan.
 2. Memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga murid mengenai pemilhan anak mereka untuk mendapatkan persetujuan mereka.
 3. Mengadakan peraturan atau kod etika pengawas.
 4. Melantik pengawas baru ( Majlis Perlanikan) di dalam perhimpunan mingguan Bulan Januari
 5. Menubuhkan Jawatankuasa Pengawas Sekolah.
 6. Mengdakan perjumpaaa pengawas secara mingguan dan mengadakan mesyuarat pada hujung bulan
 7. Mengadakan jadual tugasan pengawas
 8. Memberikan latihan pengawas mengikut kesesuaian.
 9. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Disiplin
 1. Menubuhkan jawatankuasa disiplin sekolah dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali sepenggal.
 2. Mengadakan buku peraturan sekolah sebgai panduan semua
 3. Sentiasa memantau dan mempastikan disiplin murid baik.
 4. Menyelia rekod salah laku murid di dalam fail dan rekod induk HEM.
 5. Mengambil tindakan sewajarnya terhadap kes-kes salah laku murid.
 6. Mengadakan mesyuarat, taklimat atau perjumpaan dengan pengawas dan juga ketua kelas dan penolongnya.
 7. Menyampaikan makluman mengenai is-isu semasa dispilin di sekolah.
 8. Mengadakan program tahunan
 9. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.

Unit Kebajikan & Anak Yatim
 1. Menubuhkan jawatankuasa dan mengadakan mesyuarat
 2. Mengenal pasti anak yatim dan murid miskin disekolah.
 3. Merancang dan melaksanakan program kebajikan anak yatim
 4. Merekod dan membuat laporan
 5. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.

Unit SPBT
 1. Menubuhkan jawatankuasa
 2. Mengadakan mesyuarat dan agihan tugas
 3. Mengadakan Takwim Tahunan
 4. Mempastikan semua murid yang layak diberi buku SPBT
 5. Mempastikan segala buku stok hendaklah dikemaskini
 6. Mengurus dan menyelenggara bilik operasi SPBT
 7. Mengurus dan melaksanakan segala yang berkaitan dengan SPBT (membuat pesanan, memproses, mengagih dan membuat pelupusan)
 8. Melaksanakan tugas yang diarah oleh pengurusan sekolah, PPD, JPNJ, KPM dari masa ke semasa.
Unit Data Murid SMM
 1. Menubuhkan jawatankuasa dan mengadakn mesyuarat
 2. Mengumpul, menyemak dan mengemaskini segala data yang berkaitan
 3. Memasukkan segala data yang berkaitan ke dalam rekod.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan